Follow Us

PRIVACY POLICY/COOKIES

COOKIES
Kartelle gebruikt cookies om uw surfervaring aangenamer te maken. Zo kunnen we beter inspelen op uw behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies. 
[cookie_button]

PRIVACY VERKLARING
Als Kartelle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, kan u contact opnemen.
Kartelle
Rozier 42
9000 Gent
info@kartelle.be
0032 483 08 10 90

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Kartelle verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
* om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kartelle (uitvoering overeenkomst).
* het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene).
* voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij uw persoonsgegevens vragen, opslaan,verzamelen,verwerken.
* persoonlijke identiteitsgegevens: emailadres na inschrijving op de eventuele Kartelle nieuwsbrief.
Kartelle verzamelt geen andere persoonsgegevens. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
*het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
*het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …).
* het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:
Kartelle kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.